Skip to main content

Administratie

Inzicht en efficiency

 • Dashboarding van cijfers en kengetallen via een app
 • Realtime inzicht in je cijfers
 • Eenvoudig en snel inzicht in prestaties t.o.v. begroting
 • Een efficiënte administratie waarbij je precies de informatie krijgt die je wilt hebben
 • Zover mogelijk automatiseren en koppelen van de administratieve gegevens
 • Tijdig ontwikkelingen signaleren

Financiële administraties

 • Van volledig ‘ontzorgen’ tot alleen een cijfermatige check
 • Wij maken gebruik van Exact Online voor het verwerken van administraties
 • Jouw administratie op afstand volgen

Loonadministraties

 • Digitale aanlevering maandelijkse loonstroken
 • Digitale loonaangifte
 • Eenvoudig met online software HR & Salaris Gemak
 • Ziekte- en herstelmeldingen
 • Jaaropgaven voor ziekengeldverzekering en pensioenverzekeraar
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Divers aanvullend HRM-advies, daar waar er raakvlakken zijn met onze eigen expertise en deskundigheid

Advies

Fiscaaljuridische adviezen

 • Ondersteuning bij de rechtsvormkeuze van de onderneming
 • Fiscale planning van investeringen
 • Al dan niet zakelijk een personenauto rijden
 • Financiële planning waarbij rekening wordt gehouden met successie- en schenkbelasting
 • Optimaliseren van fiscale mogelijkheden

Financiële adviezen

 • Overname bedrijf of praktijk
 • Een eigen bedrijf of praktijk starten
 • Samenwerkingsadviezen
 • Doorrekenen van investeringsplannen
 • Opstellen begrotingen
 • Advies over een offerte van uw bank of verzekeringsmaatschappij

Accountancy

Jaarrekeningen samenstellen

 • Conform alle wettelijke eisen
 • Analyse van uw sterke en zwakke punten
 • Tussentijdse financiële informatie via financiële overzichten en analyses

Belastingaangiften

 • Op tijd, compleet en in lijn met de laatste regels
 • Ondersteuning van Nextens en met gebruik van de voor ingevulde aangifte
 • Elke aangifte goed geregeld: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting

Verklaringen bij uw jaarrekening

 • Samenstellingsverklaring
 • Deelverklaringen

Prognoses

 • Opstellen van prognoses bij bedrijfsovernames of associaties
 • Opstellen van prognoses bij investeringen
 • Verlenen assistentie bij financieringsaanvragen