Fiscaal Nederland is hierdoor verrast. Hieromtrent kwamen twee weken geleden kwamen de eerste geluiden al naar buiten. Nu is het dus door de Staatssecretaris bevestigd.

Omtrent de fiscale belastbaarheid van zwangerschapsuitkeringen vanuit het UWV is nog geen duidelijkheid. Uitkering vindt plaats op grond van een andere wet. Mogelijk blijven deze uitkeringen wel fiscaal belast met inkomstenbelasting. Het UWV houdt hier ook loonbelasting op in.

Het bovenstaande betekent, dat:

  1. De uitkeringen over het jaar 2013 worden niet in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Dit geldt ook voor uitkeringen voor het jaar 2012 voor zover de aangifte nog niet bij de belastingdienst is ingediend;
  2. Voor de uitkeringen 2012, welke bij de belastingdienst zijn ingediend, zal voor zover deze nog niet aangifte nog niet door belastingdienst definitief zijn vastgesteld een verbeterde aangifte worden ingediend.
  3. Voor de uitkeringen over de periode 2008 tot en met 2011 alsmede voor het jaar 2012 voor die gevallen waar de aangifte door de belastingdienst als definitief is vastgesteld zal een (ambtshalve) verzoek tot restitutie respectievelijk een bezwaarschrift worden ingediend. Wij zullen na de vakantieperiode (dus in het najaar 2013) met de werkzaamheden hieromtrent aanvangen.

Wij zullen cliënten voor wie dit relevant is rechtstreeks benaderen.

Tevens zullen wij nagaan in hoeverre en dus voor welk deel de premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is. Mogelijk is het deel van de premie dat betrekking heeft op de zwangerschapsuitkeringen niet fiscaal aftrekbaar.

Amersfoort, 14 augustus 2013.


Neem contact op voor meer informatie....