Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie praktijkleren wordt na afloop van het schooljaar aangevraagd. Het budget voor de subsidie wordt gedeeld door het aantal aanvragen, maar zal niet meer dan € 2.700,- per student per studiejaar bedragen. De subsidie zal binnen 6 maanden na afloop van het schooljaar naar u overgemaakt worden.

De werkgever dient aan een aantal eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

De werkgever beschikt over de volgende stukken in de administratie:

  • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
  •  een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvormingsuren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
  • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks-, beoordeling-, en evaluatieverslagen.

Hieronder treft u een link naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met meer informatie aan.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Wij adviseren u na te gaan of u werknemers in dienst hebt waarmee u een praktijkleerovereenkomst heeft afgesloten waardoor u in aanmerking komt voor deze subsidie. Om deze subsidie te kunnen aanvragen heeft u een e-Herkenning (niveau 1) nodig. Deze kunt u via e-Loket aanvragen. Wij kunnen de subsidie voor u aanvragen.


Neem contact op voor meer informatie....