De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Neemt u een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding? Dan kunt u voor hem een scholingsvoucher aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar. Als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat.
  • De aanvraag scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag van de werknemer door UWV ontvangen.
  • Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond.
  • U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen.
  • Per werknemer is 1 aanvraag mogelijk.

Kijk op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen.

U vraagt een scholingsvoucher aan met het formulier Aanvraag scholingsvoucher. Stuur met de aanvraag de volgende bijlagen op:

  • Een ondertekend arbeidscontract;
  • De factuur van het scholingsinstituut op naam van de werkzoekende, niet op uw naam.
  • Heeft u nog geen factuur van het opleidingsinstituut? Laat het opleidingsinstituut dan deel 2 van de aanvraag invullen en ondertekenen en stuur dit mee met uw aanvraag.

Uw werknemer kan de scholingsvoucher ook zelf aanvragen.


Neem contact op voor meer informatie....