Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Het is mogelijk dit eigenrisicodragerschap te beëindigen. U dient dit te doen voor 1 oktober 2016.

Er zijn twee momenten in het jaar waarop het eigenrisicodragerschap te beëindigen is. Dit is 1 januari en 1 juli. De aanvraag voor beëindiging dient uiterlijk 13 weken voor deze data bij de Belastingdienst binnen te zijn. Indien u overweegt om uw eigenrisicodragerschap te beëindigen dan dient u voor 1 oktober 2016 dit door te geven aan de Belastingdienst.

Waarom beëindigen?

Vooral voor kleine werkgevers heeft het weinig tot geen voordeel om eigenrisicodrager te zijn.

  • Het voordeel met betrekking tot de premie is laag. Daarnaast dient een eigenrisicodrager jaarlijks gegevens aan de verzekeraar te verstrekken voor het berekenen van de premie.
  • Als u een (ex)werknemer die in de WGA komt, kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij de premie voor het volgende jaar gaat verhogen.
  • De kosten voor re-integratie van de (ex)werknemer tijdens de WGA periode zijn voor de werkgever. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een re-integratiebureau, het volgen van cursussen en scholing. Dit geldt ook nadat u uw werknemer ontslagen hebt.
  • Afspraken die de (ex)werknemer over re-integratie met het UWV gemaakt heeft, dient u bij uw (ex)werknemer op te vragen. Indien uw (ex)werknemer u deze niet geeft, heeft u geen mogelijkheid om de gegevens bij het UWV op te vragen. Met als gevolg dat u de reintegratieverplichtingen waarschijnlijk niet goed kunt uitvoeren.
  • Werknemers die ziek zijn op het moment dat de het eigenrisicodragerschap beëindigd wordt, vallen onder uw risico. Als deze (ex)medewerkers een WGA uitkering gaan ontvangen, blijft u verantwoordelijk voor de uitkering. Het is verstandig om na te gaan hoe het risico van deze toekomstige WGA-ers verzekerd is.

Hieronder treft u een link aan naar de website van het UWV. Er zijn verschillende tabbladen met informatie. Wij adviseren u deze zorgvuldig te lezen, voordat u een beslissing neemt.

www.uwv.nl

Klik hier om het formulier eigenrisicodragerschap te beëindigen te downloaden. Zodra de Belastingdienst met de beëindiging akkoord gaat, ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Deze brief willen wij van u ontvangen. De beëindiging dient ingevoerd te worden in het salarispakket en is van belang voor de juiste verwerking van de premie in de aangifte loonheffingen. U betaalt dan namelijk minder of geen premie meer aan de verzekeringsmaatschappij. Aan de andere kant betaalt u meer aan de Belastingdienst.


Neem contact op voor meer informatie....