De informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 29 maart 2016. De VAR verdwijnt per 1 mei 2016!
Op 1 mei 2016 verdwijnt VAR. In het nieuwe systeem wordt gekeken naar de onderlinge afs...
Vooruitlopend op het indienen van het wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld, treft de Staatssecretaris van Financiën maatregelen om de overgang naar de ...
Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie praktijkleren wordt na afloop van het schooljaar aange...
Als u een medewerker in dienst neemt of in dienst heeft met een bepaalde arbeidshandicap, dan heeft u mogelijk recht om de premiekorting arbeidsgehandicapten toe te passen. Wanneer kunt u de premie...
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Het is mogelijk dit eigenrisicodragerschap te beëindigen. U dient dit te doen voor 1 oktober 2016. Er zijn twee momenten in het jaar waarop het eigenrisicodrage...
De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te ...

Neem contact op voor meer informatie....