Beste werkgever,

Met ingang van 1 januari a.s. zal de Wet Arbeid in Balans, WAB, in werking treden. Dit is een wet die grote gevolgen kan hebben voor de loonkosten van je personeel en/of voor de contracten die je hebt met je personeel. De WAB bestaat uit verschillende onderdelen.
Wij adviseren je dringend om in ieder geval deze korte tekst te lezen zodat je weet wat er gaat veranderen. Als een situatie van toepassing is dan adviseren we je de betreffende tekst ook door te nemen.

De volgende dingen gaan wijzigen:

  1. De premie WW wordt voor alle sectoren gelijk. Er komen 2 premies;
    - één voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd en een vaste omvang en schriftelijk overeengekomen en
    - één voor werknemers met een tijdelijke dienstverband en voor dienstverbanden met een oproepkarakter.
    Het percentage voor de vaste dienstverbanden zal laag zijn. Het andere percentage zal hoog zijn. De verwachting is dat het hoge percentage 5% punten hoger is dan het lage percentage. De loonkosten van je flexibele medewerkers worden daardoor dus 5% hoger. Premie herzien bij 30% of meer extra verloonde uren dan wat contractueel is overeengekomen.
  2. Het aantal contracten dat je af mag sluiten gaat weer naar maximaal 3 overeenkomsten in 3 jaar ontvangen. Er is geen sprake van overgangsrecht. Een werknemer heeft wel altijd, ook na een diensterband voor bepaalde tijd, recht op een transitievergoeding (zie punt 3)
  3. De wijze van het berekenen van de transitievergoeding wordt gewijzigd. In principe resulteert de wijziging in een lagere vergoeding. Er moet wel voor alle dienstverbanden die op initiatief van de werkgever beëindigd worden, een transitie vergoeding betaald worden.
  4. Werknemers met een nul-uren contract die per 1 januari 2020 één jaar in dienst zijn, moeten een voorstel voor een contract met een vast aantal uren krijgen. Als de werknemer dat niet wil, krijg je als werkgever te maken met een hogere premie WW (zie punt 1).

Hieronder linkjes met meer uitleg van bovenstaande wijzigingen.

1. WW premie
2. Keten van arbeidsovereenkomsten
3. Transitievergoeding
4. Oproepmedewerkers


Neem contact op voor meer informatie....