Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling waarbij werkgevers jaarlijks een tegemoetkoming voor de kosten van hun werknemer kunnen ontvangen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je voor deze werknemer geld terug krijgen. Je dient hier wel op tijd bij te zijn. De aanvraag dient namelijk ingediend te zijn binnen 3 maanden na indiensttreding.

  1. Het gaat om werknemers in een van de volgende categorieën:In dienst nemen oudere werknemer 56+
  2. Arbeidsgehandicapte werknemer
  3. Werknemer van doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmering
  4. Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Stagiaires kunnen ook onder deze regeling vallen. Zij dienen onder één van de bovengenoemde categorieën te vallen en een vergoeding te ontvangen die onder de loonheffingen valt. Als u een stagiaire na de stage in dienst neemt, de stagiaire voldoet aan de voorwaarde, maar de aanvangsdatum van de stage is meer dan 3 maanden geleden dan komt u niet meer in aanmerking voor de LKV.

Vermoed je dat de werknemer hieronder valt neem dan contact met ons op. Wij sturen je nadere informatie.

Aan een werknemer van 56+ mag je gelijk vragen of deze voorafgaand aan de dienstbetrekking een WW, bijstand of een uitkering gelijk hieraan heeft ontvangen.

Wij wijzen je erop dat je een de onder punt 2, 3 en 4 genoemde omstandigheden pas mag vragen nadat de werknemer 2 maanden in dienst is. Dit geldt ook voor 56+. In deze gevallen heb je dus maar 1 maand de tijd om de benodigde aanvraag te doen. Wij adviseren je dit dus tijdig te agenderen en op te pakken.

NOGMAALS: DE AANVRAAG DIENT BINNEN 3 MAANDEN NA DATUM IN DIENST AANGEVRAAGD TE WORDEN!!!


Neem contact op voor meer informatie....