Ieder jaar geeft de KNMT een geactualiseerde versie uit, zo ook voor het jaar 2019
In een arbeidsovereenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun onderling gemaakte afspraken vastleggen. De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken is een arbeidsregeling van de KNMT, die als basis van uw arbeidsafpraken kan dienen. Zo baseert u uw arbeidsvoorwaarden van uw werknemer(s) op gelijke uitgangspunten, waardoor geen sprake kan zijn van discriminatie

Door het ondertekenen van een addendum blijven uw arbeidsovereenkomsten heel eenvoudig actueel aan de nieuwste bepalingen die in de regeling zijn opgenomen. Bijgaand treft u dit addendum en de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling aan. Om de vele wijzigingen, veranderingen en verduidelijkingen in de voorgaande arbeidsvoorwaardenregeling snel inzichtelijk te maken, doen wij twee updates toevoegen;

  • één update bevat de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers;
  • de andere update gaat kort in op aandachtspunten voor werknemers

Als u deze arbeidsvoorwaardenregeling toepast, dan is het verstandig om een schriftelijke vastlegging te hebben dat uw medewerkers met de aangepaste versie 2019 akkoord gaan. Er kan dan geen misverstand bestaan.

Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend ook naar deze site gaan. Als u de addenda heeft laten tekenen, dan ontvangen wij graag een kopie van de ondertekende versie voor onze administratie

Voor medewerkers die vallen onder de arbeidsvoorwaarden van Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten is dit addendum niet van toepassing.

Klik hier om de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling te downloaden.


Neem contact op voor meer informatie....