Met ingang van 1 juli is Pieter van den Hengel mede-eigenaar van VIER Accountants en Belastingadviseurs. Pieter is 39 jaar en hij is Accountant-Administratieconsulent. ...
Het loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling waarbij werkgevers jaarlijks een tegemoetkoming voor de kosten van hun werknemer kunnen ontvangen. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet kun je voor deze...
Onlangs is er een uitspraak geweest van het Hof Arnhem-Leeuwarden over het ondernemerschap van een tandarts/waarnemer. De inspecteur stelde dat de tandarts/waarnemer geen ondernemer is voor de inkomst...
In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die...
Ieder jaar geeft de KNMT een geactualiseerde versie uit, zo ook voor het jaar 2019
In een arbeidsovereenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun onderling gemaakte afspraken vastleggen. De KNMT-...
Beste werkgever, Met ingang van 1 januari a.s. zal de Wet Arbeid in Balans, WAB, in werking treden. Dit is een wet die grote gevolgen kan hebben voor de loonkosten van je personeel en/of voor de cont...

Neem contact op voor meer informatie....