Als u wilt weten hoe het gaat met uw onderneming kunt u veel informatie uit uw administratie halen. Maar… dan moet deze wel goed en efficiënt zijn ingericht. Wij kijken samen met u hoe dit is gedaan en of dit niet beter kan. Dat geldt voor de informatie die u uit uw boekhoudpakket haalt en voor de manier waarop u de administratie bijhoudt. Misschien kunt u bij de verwerking wel meer gebruikmaken van het lerend vermogen van de computer: deze maakt dan automatisch de juiste boekingen. Dit kan u veel tijd en werk schelen. Verder is het via online boekhouden mogelijk elk moment mee te kijken in uw administratie zodat wij én u precies weten hoe u er voor staat. Als de administratie up-to-date is kunnen wij u beter adviseren op basis van recente cijfers. En dat betekent dat u als ondernemer minder bezig hoeft te zijn met wat al achter u ligt én meer met wat nog kan komen.

Wij maken bij voorkeur gebruik van Exact Online en zijn hier als kantoor voor gecertificeerd.


Inzicht en efficiency

 • Een efficiënte administratie waarbij u precies de informatie krijgt die u wilt hebben
 • Uw administratie op afstand volgen
 • Tijdig ontwikkelingen signaleren


Financiële administraties

 • Van volledig ‘ontzorgen’ tot alleen een cijfermatige check.
 • In elk gangbaar financieel softwarepakket
 • Online internet boekhouden: wij maken gebruik van Exact Online voor het voeren van online administraties


Loonadministraties

 • Digitale aanlevering maandelijkse loonstroken
 • Digitale loonaangifte
 • Eenvoudig met Unit4 online software
 • Ziekte- en herstelmeldingen
 • Jaaropgaven voor ziekengeldverzekering en pensioenverzekeraar
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Divers aanvullend HRM-advies, daar waar er raakvlakken zijn met onze eigen expertise en deskundigheid

Neem contact op voor meer informatie....