Er is veel te doen geweest over de wet Werk en Zekerheid. Deze wet is aangenomen door de 1e kamer. Dit houdt in dat de wet in werking gaat treden en dat u ermee te maken krijgt.

De wet gaat in delen in werking. Op 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016 is er het nodige gewijzigd. Hieronder treft u de wijzigingen op datum aan.

De volgende punten zijn met ingang van 1 januari 2015 ingegaan:

  • Het informeren (aanzeggen) aan de werknemer over het al dan niet verlengen van een dienstverband gaat gelden voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 februari 2015 aflopen en een half jaar of langer geduurd hebben.
  • Vanaf 1 januari 2015 mag u alleen nog maar een proeftijd overeenkomen als de (eerste) arbeidsovereenkomst voor een periode van meer dan 6 maanden wordt aangegaan.
  • Een concurrentiebeding kan tot 1 januari 2015 opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2015 kan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen een concurrentiebeding opgenomen worden wanneer het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen en dit schriftelijk gemotiveerd is. Een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten die aangegaan zijn voor 1januari 2015 blijven van toepassing. Het kan best zijn dat rechter hier wat strenger naar gaat kijken nu in arbeidsovereenkomsten vanaf 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer mag worden opgenomen. Het is nog niet duidelijk wat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn. Er zal duidelijkheid komen als er rechtszaken hierover zijn geweest.

De volgende punten zijn met ingang van 1 juli 2015 ingegaan:

  • Een transitievergoeding dient betaald te worden als de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever op of na 1 juli 2015 eindigt en als het totale dienstverband 24 maanden of langer geduurd heeft. Van op verzoek van de werkgever beëindigd worden is ook sprake als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt door de werkgever. Als u bijvoorbeeld op dat moment dus voor een werknemer die een eerste contract had van één jaar de arbeidsovereenkomst verlengt met een jaar waardoor deze volgend jaar augustus afloopt dan bent u deze transitievergoeding verschuldigd.
  • Een werknemer mag nog maar 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar ontvangen voordat de werknemer een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Dit was 3 arbeidsovereenkomsten in 3 jaar tijd.
  • Om een werknemer te ontslaan, had de werkgever vaak de keuze om de route via het UWV of de kantonrechter te doorlopen. Met ingang van 1 juli 2015 bepaalt de grondslag voor het ontslag de route. Er is hoger beroep mogelijk.
  • Vaststellingsovereenkomst blijft mogelijk, maar werknemer heeft het recht om de instemming binnen 2 weken te herroepen.
  • De ontslagvergoeding wordt anders berekend. De kantonrechtersformule is verdwenen. De werknemer ontvangt een transitievergoeding. In de meeste gevallen is deze transitievergoeding lager dan de vergoeding via de kantonrechtersformule. In enkele gevallen is deze transitievergoeding hoger dan de kantonrechtersformule. Een transitievergoeding dient ook betaald te worden als er werknemers ontslagen worden op grond van een slechte financiële situatie.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn er de volgende veranderen voor uw werknemers:

  • De maximale duur van de WW is met ingang van 1 januari 2016 tot 2019 in stapjes terug gebracht van 38 naar 24 maanden.
  • Mensen die langer dan een half jaar in de WW zitten, dienen na een half jaar al het beschikbare werk te aanvaarden.

Dit zijn de belangrijkste punten in het kort. Voor een aantal delen van deze wet is er een overgangsregeling van toepassing. Daarnaast zijn er soms ook nog uitzonderingen. Om het overzichtelijk te houden, hebben we de overgangsregelingen en uitzonderingen niet genoemd. Als u een concrete vraag heeft hierover dan gaan we daar graag nader op in.


Neem contact op voor meer informatie....