Accountancy

Jaarrekeningen samenstellen.

Uw jaarrekening is voor u, als ondernemer, een onmisbare informatiebron. Waar staat u nu met uw bedrijf? En waar wilt u naartoe? VIER Accountants en Belastingadviseurs zorgt dat uw jaarrekening aan alle wettelijke eisen voldoet. Daarnaast analyseren we – op basis van al uw gegevens – uw sterkte en zwakke punten. Heeft u behoefte aan tussentijdse financiële informatie over uw bedrijf? Dan kunnen wij op elk gewenst moment financiële overzichten en analyses voor u samenstellen. Aan de hand daarvan kunnen we uw bedrijf nauwgezet volgen. En ontwikkelingen tijdig signaleren.

Belastingaangiften verzorgen.

Uw aangifte moet natuurlijk op tijd binnen zijn. Maar het is ook belangrijk dat alles wordt ingevuld in lijn met de laatste regels. Met de ondersteuning van onze Elsevier aangiftesoftware weet u zeker dat al uw belastingaangiften correct verzorgd worden. Zonder boetes, zonder verrassingen achter af en zonder dat u teveel betaalt.

Elke aangifte goed geregeld:

Inkomstenbelasting/premieheffing volksverzekeringen, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, dividendbelasting, erfbelasting, schenkbelasting.

Accountantsverklaringen verstrekken.

Wij kunnen bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring verstrekken. Tevens kunnen wij deelverklaringen verstrekken.