Actualiseren arbeidscontracten door middel van addendum

Ieder jaar geeft de KNMT een geactualiseerde versie uit, zo ook voor het jaar 2017

In een arbeidsovereenkomst kunnen werkgevers en werknemers hun onderling gemaakte afspraken vastleggen. De KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken is een arbeidsregeling van de KNMT, die als basis van uw arbeidsafpraken kan dienen. Zo baseert u uw arbeidsvoorwaarden van uw werknemer(s) op gelijke uitgangspunten, waardoor geen sprake kan zijn van discriminatie

Wet Werk en Zekerheid

Er is veel te doen geweest over de wet Werk en Zekerheid. Deze wet is aangenomen door de 1e kamer. Dit houdt in dat de wet in werking gaat treden en dat u ermee te maken krijgt.

De wet gaat in delen in werking. Op 1 januari 2015, 1 juli 2015 en 1 januari 2016 is er het nodige gewijzigd. Hieronder treft u de wijzigingen op datum aan.

Zwangerschapsuitkeringen vanuit verzekeraars fiscaal onbelast

Gisteren (13 augustus 2013) heeft Staatssecretaris Weekers antwoord gegeven op vragen vanuit de Tweede Kamer omtrent de fiscale belastbaarheid van zwangerschapsuitkeringen.

Uit de antwoorden blijkt dat de zwangerschapsuitkeringen die een inkomensverzekeraar uitkeert op grond van een door de ondernemer afgesloten verzekering fiscaal onbelast zijn voor zowel de loonals de inkomstenbelasting. Een zwangerschapsuitkering wordt niet gezien als een uitkering wegens “invaliditeit, ziekte of ongeval”.

Bleken van tanden en plaatsen van facings belast met BTW

De rechtbank Haarlem heeft in januari 2012 een uitspraak gedaan welke onlangs is gepubliceerd. Deze uitspraak gaat over BTW heffing over het bleken van tanden en het plaatsen van facings. Kort gezegd komt het erop neer, dat de vergoeding voor het bleken van tanden en het plaatsen van facings een belaste prestaties is voor de BTW en dat over de vergoeding BTW in rekening moet worden gebracht.

De rechtbank is van oordeel dat zowel het bleken van tanden als het plaatsen van facings geen pathologische achtergrond heeft en wordt ingegeven door een cosmetische wens: wittere tanden of mooie, egale witte tanden. De rechtbank erkent dat het mogelijk is dat zeer ernstige verkleuringen en/of afwijkingen van tanden voor een zware psychologische belastingen bij patiënten kunnen zorgen. De tandarts dient een dergelijke pathologische situatie aannemelijk te maken, die bovendien leidt tot een zware psychologische belasting. De vergoedingen voor intakegesprekken voor dergelijke behandeling zijn ook belast met BTW. Deze gesprekken maken deel uit van de behandeling.

Meer artikelen...