Mobiliteitsbonus voor 56-plussers

In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies.

Neemt u een werknemer in dienst die 56 jaar of ouder is en die tot dat moment een uitkering had? Dan kunt u misschien een mobiliteitsbonus krijgen. De voorwaarden die hiervoor gelden vindt u op Ondernemersplein.nl. U heeft ook een doelgroepverklaring nodig. In deze verklaring staat dat uw werknemer inderdaad een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Dat kan een WW-, WAO-, WAZ-, WIA-, Wajong-, WWB-, IOAW-, IOAZ-, WIK-uitkering of een uitkering wegens betalingsonmacht zijn.

Let op: heeft u vóór 1 januari 2015 een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst genomen? Dan kunt u hiervoor misschien ook nog een mobiliteitsbonus krijgen. U heeft hiervoor dan ook de doelgroepverklaring nodig. Heeft deze werknemer een ziekte of handicap, dan heeft u geen doelgroepverklaring van hem nodig.

Doelgroepverklaring

In deze verklaring staat dat uw werknemer een uitkering had op de dag voordat hij bij u in dienst kwam. Dit is het bewijs dat uw werknemer recht had op een uitkering van UWV.

Doelgroepverklaring aanvragen

Uw werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). De doelgroepverklaring geeft hij dan aan u. Uw werknemer kan ons ook machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen. Dat kan met het formulier Machtiging doelgroepverklaring ouderen.