VAR informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden op 29 maart 2016.

De VAR verdwijnt per 1 mei 2016!
Op 1 mei 2016 verdwijnt VAR. In het nieuwe systeem wordt gekeken naar de onderlinge afspraken (overeenkomst). Het niet voldoen aan het nieuwe systeem kan vergaande financiële gevolgen hebben voor opdrachtgevers. Ook voor de ZZP-ers is het van belang om dit nieuwe systeem goed te begrijpen. Zodat zij nieuwe afspraken kunnen maken met hun opdrachtgevers.

Klik hier of op de afbeelding om de presentatie van de informatiebijeenkomst alsnog te downloaden.

 

Klik hier om de presentatie als pdf te downloaden.

Scholingsvoucher voor 50-plusser

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werkloze werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen? En heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Neemt u een werknemer met een WW-uitkering in dienst die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding? Dan kunt u voor hem een scholingsvoucher aanvragen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De opleiding van de werknemer duurt maximaal 1 jaar. Als hij slaagt, krijgt hij een erkend diploma/certificaat.
 • De aanvraag scholingsvoucher is uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag van de werknemer door UWV ontvangen.
 • Er moet een getekend arbeidscontract zijn tussen u en de werknemer. Hieruit moet blijken dat de werknemer bij u in dienst komt, uiterlijk de eerste dag van de maand na de maand waarin hij de opleiding heeft afgerond.
 • U neemt de werknemer in dienst voor ten minste de helft van het aantal uren waarvoor hij een WW-uitkering krijgt. Maar minimaal 12 uur per week, voor ten minste 3 maanden. U kunt als werkgever de scholingsvoucher aanvragen óf de werknemer kan dit doen.
 • Per werknemer is 1 aanvraag mogelijk.

Kijk op Overheid.nl voor de volledige tekst van de Regeling subsidie scholing en plaatsing oudere werklozen.

U vraagt een scholingsvoucher aan met het formulier Aanvraag scholingsvoucher. Stuur met de aanvraag de volgende bijlagen op:

 • Een ondertekend arbeidscontract;
 • De factuur van het scholingsinstituut op naam van de werkzoekende, niet op uw naam.
 • Heeft u nog geen factuur van het opleidingsinstituut? Laat het opleidingsinstituut dan deel 2 van de aanvraag invullen en ondertekenen en stuur dit mee met uw aanvraag.

Uw werknemer kan de scholingsvoucher ook zelf aanvragen.

Eigenrisicodrager WGA

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Het is mogelijk dit eigenrisicodragerschap te beëindigen. U dient dit te doen voor 1 oktober 2016.

Er zijn twee momenten in het jaar waarop het eigenrisicodragerschap te beëindigen is. Dit is 1 januari en 1 juli. De aanvraag voor beëindiging dient uiterlijk 13 weken voor deze data bij de Belastingdienst binnen te zijn. Indien u overweegt om uw eigenrisicodragerschap te beëindigen dan dient u voor 1 oktober 2016 dit door te geven aan de Belastingdienst.

Waarom beëindigen?

Vooral voor kleine werkgevers heeft het weinig tot geen voordeel om eigenrisicodrager te zijn.

 • Het voordeel met betrekking tot de premie is laag. Daarnaast dient een eigenrisicodrager jaarlijks gegevens aan de verzekeraar te verstrekken voor het berekenen van de premie.
 • Als u een (ex)werknemer die in de WGA komt, kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij de premie voor het volgende jaar gaat verhogen.
 • De kosten voor re-integratie van de (ex)werknemer tijdens de WGA periode zijn voor de werkgever. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een re-integratiebureau, het volgen van cursussen en scholing. Dit geldt ook nadat u uw werknemer ontslagen hebt.
 • Afspraken die de (ex)werknemer over re-integratie met het UWV gemaakt heeft, dient u bij uw (ex)werknemer op te vragen. Indien uw (ex)werknemer u deze niet geeft, heeft u geen mogelijkheid om de gegevens bij het UWV op te vragen. Met als gevolg dat u de reintegratieverplichtingen waarschijnlijk niet goed kunt uitvoeren.
 • Werknemers die ziek zijn op het moment dat de het eigenrisicodragerschap beëindigd wordt, vallen onder uw risico. Als deze (ex)medewerkers een WGA uitkering gaan ontvangen, blijft u verantwoordelijk voor de uitkering. Het is verstandig om na te gaan hoe het risico van deze toekomstige WGA-ers verzekerd is.

Hieronder treft u een link aan naar de website van het UWV. Er zijn verschillende tabbladen met informatie. Wij adviseren u deze zorgvuldig te lezen, voordat u een beslissing neemt.

http://www.uwv.nl/

Onder downloads treft u een formulier aan om uw eigenrisicodragerschap te beëindigen. Zodra de Belastingdienst met de beëindiging akkoord gaat, ontvangt u een brief van de Belastingdienst. Deze brief willen wij van u ontvangen. De beëindiging dient ingevoerd te worden in het salarispakket en is van belang voor de juiste verwerking van de premie in de aangifte loonheffingen. U betaalt dan namelijk minder of geen premie meer aan de verzekeringsmaatschappij. Aan de andere kant betaalt u meer aan de Belastingdienst.

Subsidie praktijkleren

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs vervallen. Ervoor in de plaats is de subsidie praktijkleren in het leven geroepen. Vanaf 2 juni 2014 tot 15 september 2016 is deze subsidie aan te vragen. De subsidie praktijkleren wordt na afloop van het schooljaar aangevraagd. Het budget voor de subsidie wordt gedeeld door het aantal aanvragen, maar zal niet meer dan € 2.700,- per student per studiejaar bedragen. De subsidie zal voor het eind van het jaar naar u overgemaakt worden.

De werkgever dient aan een aantal eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

De werkgever beschikt over de volgende stukken in de administratie:

 • een door alle partijen getekende (praktijkleer)overeenkomst, waaruit onder andere moet blijken hoe de begeleiding zal plaatsvinden en welk deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever moet worden behaald;
 • een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst- of een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang de praktijkvorminguren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond;
 • een administratie waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang van de beroepsvorming) en waaruit de wijze blijkt waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of tussentijdse gespreks- , beoordeling,- en evaluatieverslagen.

Wij adviseren u na te gaan of u werknemers heeft waarmee u een praktijkleerovereenkomst heeft waardoor u in aanmerking komt voor deze subsidie. Om deze subsidie te kunnen aanvragen heeft u een eHerkenning (niveau 1) nodig. Deze kunt u via eLoket aanvragen. Wij kunnen de subsidie voor u aanvragen.