Missie

VIER Accountants en Belastingadviseurs verstrekt én vertaalt (financiële) informatie aan cliënten. Dit doen we op zo’n manier dat cliënten deze informatie kunnen doorgronden en zich bewust zijn van hun positie, zodat zij tot een weloverwogen besluitvorming kunnen komen.

VIER Accountants en Belastingadviseurs vindt de ontwikkeling en het welzijn van haar relaties - intern en extern - van groot belang. Voor onze medewerkers betekent dit dat zij binnen hun werkzaamheden volop ruimte tot ontwikkeling krijgen. We streven ernaar een sfeer te creëren waarin medewerkers met plezier naar hun werk gaan.