De VAR wordt afgeschaft. Kom in actie!

Nieuwe regels

De nieuwe regels komen in hoofdlijnen op het volgende neer:

  1. In de komende maanden zal naar alle waarschijnlijkheid een zogenaamde standaardovereenkomst van opdracht per branche worden gepubliceerd. De belastingdienst zal deze standaardovereenkomst de komende maanden gaan controleren en goedkeuren.
  2. Als u deze standaardovereenkomst wilt  gaan hanteren, dan hoeft u de overeenkomst niet aan de belastingdienst ter goedkeuring voor te leggen. De overeenkomst zal natuurlijk wel ingevuld en ondertekend moeten worden.
  3. Gaat u de standaardovereenkomst aanpassen of een ander model hanteren, dan dient de overeenkomst wel aan de belastingdienst ter goedkeuring worden voorgelegd. De belastingdienst zal binnen zes weken op het verzoek reageren.
  4. De in de overeenkomst vastgelegde afspraken moeten volledig worden nagekomen en de belastingdienst gaat hier ook achteraf op controleren.
  5. Als de belastingdienst achteraf vast stelt dat de overeenkomst niet is nagekomen dan kan de belastingdienst loonbelasting en sociale verzekeringspremies gaan naheffen. Dit met hoge boetes.

Wat moet u doen?

Heeft u medewerkers binnen uw bedrijf die nu werken op basis van de overeenkomst van opdracht? Of werkt u zelf op basis van de overeenkomst van opdracht? Kom dan in het derde of vierde kwartaal 2015 in actie:

  • Overleg eerst met de opdrachtnemer of de opdrachtgever of u de huidige overeenkomst wilt voorzetten of dat u de nieuwe standaardovereenkomst wilt hanteren.
  • Wilt u de huidige overeenkomst blijven voortzetten? Neem dan contact op met de belastingdienst en leg deze daar ter goedkeuring voor.
  • Wilt u de huidige standaardovereenkomst gebruiken? Wees dan alert op de berichtgeving. Zodra duidelijk is dat de belastingdienst de standaardovereenkomst heeft goedgekeurd, kunt u de overeenkomst met elkaar invullen en ondertekenen.
  • Wilt u een geheel eigen overeenkomst opstellen? Neem ook dan contact op met de belastingdienst voor 1 januari 2016. De belastingdienst zal ook deze overeenkomst controleren.

Nakoming van de overeenkomst is in dit hele verhaal essentieel. Dit bekent dat u mogelijk uw bedrijf op de nieuwe overeenkomst moet aanpassen.

Is er nu zoveel nieuws? Dit kan ik voor het MKB nog niet helemaal overzien. De goedgekeurde standaardovereenkomsten moeten nog gepubliceerd worden. Wel moet er een nieuwe overeenkomst komen én naleving van de overeenkomst wordt essentieel. Er ontstaat dus meer rechtsonzekerheid.

Is er een alternatief? Ja, een opdrachtnemer kan ook in dienst komen bij de opdrachtgever. Dit lijkt een dooddoener, maar het kan beide partijen rust geven als blijkt dat de standaardovereenkomst niet van toepassing kan zijn. Natuurlijk kost dit geld en partijen zullen dan met elkaar in overleg gaan hoe dit met elkaar te verdelen. Maar rust is ook wat waard.

Heeft u vragen over de afschaffing van de VAR? Of wilt u er met ons over sparren? Bel 033-4641333.


Rob Vink
Accountant-Administratieconsulent

September 2015.