De VAR wordt afgeschaft. Kom in actie!

Den Haag heeft in al haar wijsheid besloten de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Er komt een nieuw systeem. Wat betekent dit voor u?

Misbruik

Eerst een kleine terugblik. In het verleden is veel misbruik geweest met de VAR. Met name in de bouw en in de thuiszorg was nogal wat schijnzelfstandigheid en dit heeft geleid tot schrijnende situaties. Daarom heeft de regering besloten hierop in te grijpen en het systeem van de VAR af te schaffen.

Zelf ben ik in al die jaren geen misbruik van de VAR tegengekomen. Ik heb diverse boekenonderzoeken van de belastingdienst meegemaakt, zowel bij de opdrachtgevers, als bij de opdrachtnemers. De VAR heeft bij mijn cliënten nooit tot problemen geleid, maar blijkbaar is dit niet maatgevend. Het is niet anders. Wij zullen het met de nieuwe regels moeten doen.

Win-winsituatie

In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen ZZP’ers . Het MKB (opdrachtgever en én opdrachtnemer) maakt veel gebruik van de overeenkomst van opdracht  om te komen tot een VAR. . Meestal is sprake van een win-winsituatie. De opdrachtgever heeft niet te maken met een beknellende arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer  wil niet in gezagsverhouding werken en wil gebruik maken van de fiscale regelingen.

Kleine klusjes? Grote besparingen!

‘Ach Els, dat kost me hooguit 10 minuten per dag,’ hoor ik klanten regelmatig zeggen. Maar… 10 minuten per dag is in totaal 2.600 minuten per jaar, dus meer dan een hele werkweek. Als je een groot deel van die ‘kleine’ werkzaamheden anders organiseert, ben je er zelf flink wat minder tijd aan kwijt. Tijd die je ongetwijfeld liever aan andere dingen besteedt.

Weg met de kleine kas

Vooral in het administratieve proces zien wij regelmatig dat allerlei kleine dingen veel tijd kosten en weinig opleveren. Een goed voorbeeld hiervan is de kleine kas. Iedereen heeft in zijn praktijk af en toe kleine kosten; vuilniszakken, een keer een broodje of gebak, postzegels en zo kunt u zelf ook wel voorbeelden verzinnen. Op dit moment verwerkt u die kosten als volgt: u gaat naar de bank, pint € 200 en doet het geld in de kas. Vervolgens wordt het bedrag in het kasboek geschreven. U maakt kosten, gemiddeld ongeveer € 10 per keer dus 20 transacties. Daarvan heeft u allemaal bonnetjes nodig, u moet de mutaties in het kasboek schrijven en aan het eind van de maand wordt een telling gemaakt (en dan zijn we heel blij als er geen verschillen zijn). Vervolgens wordt de kas overgetypt in het administratieve pakket.

Dat kan ook anders: u gaat naar de bank en vraagt een extra betaalpas aan met een maximale daglimiet. De pas geeft u met code aan degene die de kleine boodschappen doet. En de bank doet vervolgens uw administratie. Hoeft u niets meer aan te doen.